Integriteitscode

Bij De Gewijde Reis vinden wij veiligheid en vertrouwen een van de belangrijkste aspecten in het werk dat we aanbieden en waarin we deelnemers in het diepste van hun processen mogen ondersteunen.  Daarom hebben we een integriteitscode op gesteld, waarin duidelijk en helder wordt aangegeven wat je van ons als begeleiders en leiders kan verwachten en wat we vooral niet doen. 

Begeleiding in een veilige setting

Om deelnemers in een veilige setting te kunnen begeleiden, heeft De Gewijde Reis een integriteitscode opgesteld voor begeleider en deelnemer, door ons ook wel erecode genoemd. Onze organisatie bestaat uit 15 trainers/ceremonieleiders en 85 begeleiders/vrijwilligers die anderen op vrijwillige basis ondersteunen in het proces van heelwording zoals dat in het boek De Gewijde Reis uitgebreid wordt besproken. Centraal uitgangspunt is om mensen te helpen ontdekken waar zij verwond en emotioneel geblokkeerd zijn en te helpen ontdekken hoe zij de verwonding kunnen helen om het contact met hun diepste wezen te herstellen. 

De Gewijde Reis is uniek in zijn visie en werkvormen. De spirituele essentie is dat mensen door de verschillende lagen van jeugdtrauma’s en blokkades begeleid worden. Trauma’s en/of blokkades waarin ze het wezenlijke contact met hun essentie zijn kwijt geraakt. Begeleiders en ceremonieleiders van De Gewijde Reis werken vanuit een spiritueel therapeutische setting met als taak om blokkades op te sporen, ruimte te geven en te transformeren, waardoor de diepe essentie weer gevoeld kan worden en de liefde weer kan stromen in iemands leven. 

Begeleiders van De Gewijde Reis zijn zich bewust van hun rol, bieden veiligheid en zijn tijdens de reizen liefdevol aanwezig om de reiziger de mogelijkheid te bieden om naar het diepste trauma en/of pijnstukken af te reizen. Onze begeleiders werken vanuit warme menselijke verbinding en zijn bereid om bewust te kijken naar hun eigen schaduwkanten. Wij zijn stevig geaard en begeleiden in tegenstelling tot sjamanistische settings of religieuze settings niet onder invloed van een geestverruimend middel. Er is sprake van een vermogen tot zelfreflectie en het vermogen om vanuit het hart te werken.

thumb_De Gewijde Reis_Gasselte-3340_1024

Basisbehoeften

Wij erkennen 5 basisbehoeften (als geformuleerd door Pesso) die een leidraad vormen in het werk van De Gewijde Reis.

  1. Plaats (je fysieke plek maar ook je plek in de groep)
  2. Voeding (symbolisch voor liefde en aandacht)
  3. Steun
  4. Bescherming
  5. Begrenzing

DE KERN

Het doel van het werk van de begeleider van De Gewijde Reis is om de reiziger naar zijn of haar kern/essentie te brengen. Om met specifieke werkvormen de ziel te bevrijden van tegenslagen/blokkades en (jeugd)trauma’s in je leven. De Reis wordt altijd gemaakt vanuit veiligheid en vrijheid. 

De begeleider is de baken die waakt over de reiziger, zodat de reiziger los kan laten vanuit de bovengenoemde veiligheid.

DE REIZIGER

De reiziger, die op Reis gaat en in proces komt, is vaak niet veilig gehecht waardoor er een trauma of blokkade is ontstaan. Een reiziger is zich wel of niet bewust van deze onveilige hechting. De begeleiders zijn zich te aller tijden bewust van de rol die ze hebben en bieden een reiziger veiligheid tijdens het reizen. 

De reiziger ervaart de vrijheid om wel of niet deel te nemen aan de Reis. Als de reiziger ervoor kiest om op Reis te gaan, valt de reiziger onder de verantwoording en bescherming van de begeleider(s).

methode1

DE BEGELEIDER

De begeleider is uitstekend in staat zijn of haar eigen processen te dragen. Ontstaat er in het begeleiden van intense processen een hulpvraag rond de eigen thematiek, dan krijgt de begeleider ondersteuning uit het eigen team van begeleiders en ceremonieleiders. De begeleider houdt de communicatie open, zowel naar zichzelf als naar de teamleden. Met het oog op het bewaken van de veiligheid van het proces in de setting van De Gewijde Reis, behoort een begeleider een collega aan te spreken op mogelijk niet gewenst gedrag. De begeleider heeft de bereidheid om naar zichzelf te kijken en is zichzelf bewust van de menselijke processen. Er is sprake van een open houding en hart binnen het team van de begeleiders, met als centrale thema afstand en nabijheid en de afstemming hierin naar de reiziger toe.

methode5

Uitgangspunten 

Er zijn 15 uitgangspunten in de integriteitscode van De Gewijde Reis waarin we betekenis geven aan reiziger en begeleider:

1. Dogma-vrij.

De begeleider begeleidt niet vanuit een dogma. Er is een spirituele setting en er wordt gewerkt met een methodiek en leer met een duidelijk doel. De reiziger is vrij om spiritualiteit of religie op zijn eigen wijze te beleven. De Gewijde Reis heeft als uitgangspunt dat ieder mens een ziel heeft, die hem verbindt met dat wat groter is. Die ziel of essentie is hetgene wat bevrijd wordt met ons werk. Hóe je de spirituele verbinding met het Goddelijke noemt is voor ons niet belangrijk, maar zullen we zeker respecteren. Eenheid in diversiteit is ons uitgangspunt.

2. Levend intiem.

Er zijn voor begeleider en reiziger grenzen betreffende de intimiteit. Alles wat niet de intentie heeft van professionele begeleiding binnen de setting van De Gewijde Reis is niet toegestaan. Het werk van de begeleider kenmerkt zich ook door fysiek contact en aanrakingen. Dit contact behoort vertrouwen en ontspanning te geven en vanuit deze ontspannenheid kan de reiziger intense emotionele processen aangaan. We zijn ons ervan bewust dat onze setting afwijkt van wat gebruikelijk is in een reguliere therapeutische setting, waarin fysieke afstand tussen client en therapeut gebruikelijk is.  Specifiek in het geval van regressie bieden we fysiek/lichamelijke ondersteuning zodat de reiziger gerustgesteld wordt in zijn diepste angsten en het trauma kan verwerken wat daaronder verscholen ligt. Wij zijn bij je zolang je ons nodig hebt. En gaan weer bij je weg als je het proces zelf aan kan.
Dus wat we specifiek niet doen is seksuele toenadering zoeken/handelingen verrichten, op de mond kussen, het aanraken van intieme lichaamsdelen of langer bij iemand blijven dan voor zijn/haar proces noodzakelijk is. De reiziger zijn veiligheid en proces staan boven alles en de begeleiding dient hierop afgestemd te zijn.

3. De behoefte van de reiziger.

Er wordt geluisterd naar de behoefte van de reiziger en deze behoefte wordt gerespecteerd. Als een persoonlijke behoefte van een reiziger niet strookt met het doel van de ceremonie wordt deze vriendelijk en duidelijk beargumenteerd begrensd. Duidelijk moet zijn dat hier geen sprake is van willekeur of machtsgebruik, maar vanuit het oogpunt van het bewaken van de setting en het proces van de reiziger. De begeleider staat ten dienste van het proces van de reiziger. 

4. Een accepterende houding.

De begeleider heeft een accepterende en begrenzende houding.
Al wat er is, mag er zijn. Verdriet, pijn, liefde of tranen.
Begeleiders voelen wat nodig is bij de reizigers en geven ook grenzen aan m.b.t. veiligheid voor ieder. 

5. De rol van de begeleider.

De begeleider is zichzelf bewust van zijn of haar rol als begeleider.
Als begeleider ben je onlosmakelijk onderdeel van de groep en van het proces.

6. De vrijheid van de reiziger.

De reiziger mag altijd, na het deelnemen aan een reis, retraites, terugkoppelen wat hij of zij als niet prettig heeft ervaren (feedback). Of contact zoeken met De Gewijde Reis wanneer de reiziger vastloopt in zijn of haar proces.  

7. Nazorg. 

De reiziger heeft de mogelijkheid tot nazorg. Dit kan zowel via Skype of persoonlijk. Een proces werkt vaak langer door dan een weekend of retraite. In eerste instantie kan er kosteloos geïnformeerd worden bij de organisatie van De Gewijde Reis of de betreffende ceremonieleider. Aanvullende integratiesessies worden tegen redelijke vergoeding gefaciliteerd.

8. Reiziger, wees welkom.

De reiziger mag zichzelf laten zien in verbinding met anderen. Hij of zij is welkom. Ook de kanten van de reiziger die hij of zij niet graag wil laten zien of de kanten waar hij zich voor schaamt. De reiziger is welkom vanuit vertrouwen, veiligheid en bewustzijn. 

9. Afstand en nabijheid.

Zowel de reiziger als de begeleider ervaart zijn of haar eigen grenzen en behoeften. Het afstemmen met elkaar is hierin belangrijk. 

10. Overdracht en tegenoverdracht.

Als begeleider ben je jezelf bewust van de dynamiek van de overdracht en tegenoverdracht. Handel ik vanuit een eigen behoefte of vanuit de behoefte van de reiziger?

11. De begeleider kan goed zorgdragen voor zijn eigen processen.

De begeleider is heel goed in staat om zorg te dragen voor zijn eigen processen. De reiziger kan hierdoor volledig in de ontspanning en zich aan het proces overgeven.  

12. Grenzen.

Zowel de begeleider als de reiziger ervaren grenzen. De reiziger bepaalt zelf de vorm van intimiteit/fysiek contact die hij of zij aan wil gaan (rekening houdend met punt 2).
De reiziger kiest er bewust voor om een Gewijde Reis te maken en diep in proces te gaan. De begeleider helpt in deze ontdekkingstocht en bewaakt veiligheid en grenzen ter bescherming van de reiziger en mededeelnemers. Het ‘nee’ van een begeleider is bindend en dient opgevolgd te worden. Echter het ‘nee’ en nu was het voldoende qua tijd om bij me te zijn om me te ondersteunen vanuit de reiziger, is ook bindend. De reiziger bepaalt hoe lang hij begeleiding nodig heeft en welke vorm van begeleiding. 

13. Support.

Je bent wie je bent met je lichte en schaduwkanten. Dit geldt voor zowel de reiziger als de begeleider. De begeleider heeft een ondersteunende functie; doordat hij/zij zelf vergelijkbare processen heeft doorgemaakt, kan hij de reiziger ondersteunen om verstoten schaduwkanten te ontdekken, zien en omarmen. Dit is het doel van De Gewijde Reis en in onze setting de betekenis van heelwording.

14. Normen en waarden.

De reiziger mag zijn of haar eigen normen en waarden gaan ontdekken in een veilige setting. 

15. Opleiding, trainingen.

Begeleiders worden intern opgeleid. Alle begeleiders nemen deel aan de jaartraining en de opvolgende teamtrainingsdagen. Ceremonieleiders zijn mensen die jarenlang ervaring hebben in begeleiden en veelal ook op professioneel gebied opgeleid en werkzaam zijn op het vlak van hulpverlening en persoonlijke ontwikkeling.